Công nghệ

Thành lập Trung tâm Thông tin điện tử TP. Hà Nội

PV 12/09/2023 - 12:11

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4488/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Trung tâm Tin học - Công báo TP. Hà Nội thuộc Văn phòng UBND TP. Hà Nội thành Trung tâm Thông tin điện tử (TTĐT) TP. Hà Nội.

Theo Quyết định, TP tổ chức lại Trung tâm Tin học - Công báo TP. Hà Nội thuộc Văn phòng UBND TP. Hà Nội trên cơ sở chuyển bộ phận Cổng TTĐT (bao gồm chức năng, nhiệm vụ, biên chế và các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực báo chí có liên quan) của Trung tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội (thuộc Sở Thông tin và Truyền thông - TTTT) về Trung tâm Tin học - Công báo TP. Hà Nội với tên gọi mới là Trung tâm TTĐT TP. Hà Nội (HANOI EIC).

trung-tam-thong-tin-dien-tu-thanh-pho-ha-noi.png
UBND TP. Hà Nội tổ chức lại Trung tâm Tin học - Công báo thành Trung tâm TTĐT TP. Hà Nội. Ảnh: Hanoi.gov.n

Trung tâm TTĐT có chức năng giúp Văn phòng UBND TP. Hà Nội tổ chức, quản lý, vận hành Cổng TTĐT TP và các kênh cung cấp thông tin khác của thành phố, Trang tin điện tử Văn phòng UBND TP. Đây là đơn vị đầu mối kết nối, chia sẻ thông tin hành chính điện tử và các thông tin, dịch vụ công trực tuyến chính thống của thành phố.

Trung tâm có nhiệm vụ tổ chức hoạt động tương tác giữa chính quyền với tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng; tổ chức hoạt động cung cấp thông tin báo chí của người phát ngôn của UBND TP; phối hợp xử lý các vấn đề báo chí theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP, Chánh Văn phòng UBND TP theo quy định.

Quản lý, vận hành kỹ thuật hệ thống mạng tin học UBND TP và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số phục vụ UBND TP, Chủ tịch UBND TP đến các cấp chính quyền TP và hoạt động của Văn phòng UBND TP. Hà Nội; quản lý, xuất bản, phát hành Công báo.

Về cơ cấu tổ chức, Trung tâm TTĐT TP. Hà Nội có Giám đốc và không quá 2 Phó giám đốc.

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm: Phòng Hành chính - Tổng hợp; Phòng TTĐT; Phòng Công báo - Hành chính phục vụ; Phòng Kỹ thuật và ứng dụng công nghệ số.

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ có Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng. Số lượng người làm việc tối thiểu, số lượng cấp phó thực hiện theo quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Năm 2023, số lượng người làm việc và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP (hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trước đây) được giao cho Trung tâm TTĐT TP. Hà Nội là 35 biên chế, bao gồm: 34 biên chế viên chức, 1 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP.

Trung tâm TTĐT TP. Hà Nội thực hiện cơ chế tài chính theo quy định hiện hành về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Về điều khoản chuyển tiếp, tạm thời giữ nguyên Trung tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội thuộc Sở TTTT để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ lĩnh vực sự nghiệp báo chí còn lại cho đến khi Sở TTTT hoàn thành phương án kiện toàn Trung tâm Báo chí Thủ đô theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Đối với những trường hợp đã được bổ nhiệm giữ chức vụ người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các phòng, ban và tương đương sau khi sắp xếp mà thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm vào chức vụ mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũ thì được hưởng bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo, áp dụng theo quy định tại Quyết định số 140/2009/QĐ-TTg naày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các chức danh lãnh đạo trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thành lập Trung tâm Thông tin điện tử TP. Hà Nội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO