Tin văn hóa

Thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

PV 17/04/2023 - 09:59

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) gồm 22 thành viên do Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã ký ban hành Quyết định số 871/QĐ-BVHTTDL về việc thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Bộ.

Theo đó, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Bộ VHTTDL (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo) gồm 22 thành viên do Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng làm Trưởng Ban Chỉ đạo; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông làm Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo; Phó Chánh Văn phòng Bộ Bùi Trung Kiên là Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo. Các Ủy viên gồm có: Thủ trưởng các Tổng cục, Cục, Vụ và cơ quan thuộc Bộ.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ: Nghiên cứu, đề xuất, chỉ đạo triển khai các chủ trương và giải pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của Bộ VHTTDL; cho ý kiến về chương trình, kế hoạch cải cách hành chính dài hạn và hàng năm của Bộ VHTTDL; Giúp Bộ trưởng Bộ VHTTDL chỉ đạo, điều hành, đôn đốc, kiểm tra công tác cải cách hành chính; xem xét nội dung các đề án, dự án quan trọng về cải cách hành chính của Bộ VHTTDL; Đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của Bộ VHTTDL; Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với các dịch vụ công do Bộ VHTTDL cung cấp; Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Bộ VHTTDL; yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ, các tổ chức, cá nhân có liên quan báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính.

Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Bộ VHTTDL để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo. Văn phòng Bộ là đơn vị thường trực Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo, sử dụng các đơn vị chức năng của Văn phòng Bộ để tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; họp định kỳ 6 tháng một lần. Khi cần thiết, Trưởng Ban triệu tập cuộc họp bất thường; các thành viên Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO