Nhà đất

Khẩn trương triển khai 2 Nghị quyết của HĐND TP.HCM liên quan đến đất đai

Văn Kỳ 14/08/2023 15:36

Mới đây, UBND TP.HCM đã có văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nhanh chóng thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-HĐND, Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của HĐND Thành phố, đồng thời báo cáo lại tiến độ, kết quả thực hiện.

img_6036.jpg
Kỳ họp thứ 10 của HĐND TP.HCM thông qua 2 Nghị quyết liên quan đến thu hồi đất trên địa bàn TP.HCM

Trước đó, ngày 12/7, HĐND TP.HCM đã thông qua 2 Nghị quyết gồm: Nghị quyết số 26/NQ-HĐND về thông qua Danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn TP.HCM và Nghị quyết số 27/NQ-HĐND về thông qua việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn TP.HCM.

Theo Nghị quyết số 26, HĐND TP.HCM chấp thuận thông qua danh mục 9 dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn TP.HCM.

Cụ thể, 4 dự án cần thu hồi đất đăng ký mới năm 2023 với diện tích thu hồi đất dự kiến là 22,28 ha. 5 dự án cần thu hồi đất đã được thông qua theo danh mục dự án cần thu hồi đất tại các Nghị quyết của HĐND TP.HCM. Đến nay, đã quá thời hạn 3 năm so với kế hoạch sử dụng đất năm 2023 nhưng chưa có quyết định thu hồi đất, nay tiếp tục thực hiện việc thu hồi đất với diện tích thu hồi đất dự kiến là 13,29 ha.

z4412433626379_c756dda46fa17d078ff53b0aca249afd-1-.jpg
Có 9 dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn TP.HCM năm 2023. Ảnh minh họa

Thời hạn để thực hiện việc thu hồi đất đối với các dự án nêu trên là 3 năm theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã được công bố tính từ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Khẩn trương triển khai 2 Nghị quyết của HĐND TP.HCM liên quan đến đất đai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO