Điều tra

IPO chứa đầy "bất ngờ" của Tổng Công ty Licogi

Phú Nguyễn 20/11/2023 13:58

Sau khi IPO (phát hành lần đầu ra công chúng), lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ Licogi – Công ty cổ phần, “bỗng nhiên” lỗ hàng trăm tỷ đồng. Kiểm toán viên chỉ ra hàng loạt vấn đề ở dự án, các khoản nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn hơn 800 tỷ đồng. Điều đáng chú ý, phương án xử lý tài chính áp dụng lập báo cáo tài chính mà Ban Tổng Giám đốc áp dụng thời điểm đó chưa được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Sau IPO, lợi nhuận âm trăm tỷ

Tổng Công ty Licogi – CTCP được chuyển đổi từ Tổng Công ty xây dựng và phát triển hạ tầng – Công ty TNHH MTV từ năm 2014. Ngày 25/7/2014, Bộ Xây dựng phê duyệt giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa của Công ty mẹ - Tổng Công ty xây dựng và phát triển hạ tầng, với giá trị thực tế vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2012 là 737.415.232.368. Licogi thời điểm đó hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thi công và xử lý nền móng, thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thi công hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp...

truolicogi.jpg
Trụ sở Tổng Công ty Licogi - CTCP.

Hai năm sau, tức năm 2014, Licogi được phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng Công ty xây dựng và phát triển hạ tầng, vốn điều lệ 900 tỷ đồng. Đến ngày 13/04/2015, Công ty tổ chức bán đấu giá cổ phần ra công chúng tại Sở GDCK Hà Nội, kết quả đã chào bán thành công 100% số cổ phần đưa ra đấu giá.

Khối lượng cổ phần đấu giá thời điểm này là 21.269.000 cổ phần, giá đấu thấp nhất 10.000đ/cổ phần, giá cao nhất 11.000đ/cổ phần, (giá bình quân 10.006đ/cổ phần). Đến ngày 23/04/20215, đã hoàn thành việc thu tiền bán đấu giá cổ phần ra công chúng, trong đó Bộ Xây dựng 36.640.691, tương đương 40,71% vốn điều lệ.

Hai cổ đông ngoài nhà nước đáng chú ý được ký hợp đồng bán cổ phần với tư cách nhà đầu tư chiến lược là Công ty TNHH Kinh doanh và Bất động sản Khu Đông, với tỷ lệ sở hữu 35% (tương đương 31.500.000 cổ phần) vốn điều lệ của Locogi. 31,5 triệu cổ phần mà Bất động sản Khu Đông nắm giữ thuộc diện bị hạn chế chuyển nhượng, 5 năm kể từ ngày 31/12/2015. Ngoài ra, gương mặt rất đáng chú ý khác là Công ty TNHH Đầu tư Gia Cường (41A Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội), sở hữu 22,24 vốn, tương đương 20.012.888 cổ phần. 3 năm sau thời điểm IPO, tức đến 20/6/2018, Cổ đông này đã bán 2.700.000 cổ phiếu giảm tỷ lệ sở hữu còn 17.312.888 (tương đương với 19,24%) vốn tại Licogi.

cocauvon(1).jpg
Cơ cấu cổ đông hiện tại của LIC.

Điều đáng chú ý, năm 2015, thời điểm mà Licogi bán đấu giá cổ phần, tổng giá trị tài sản hơn 3.157 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu được xác định 900 tỷ, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty mẹ hơn 29,4 tỷ đồng, sau khi trừ các chi phí, khoản đầu tư thua lỗ khác, lợi nhuận sau thuế của Licogi đạt hơn 8,3 tỷ đồng. Nhưng đến năm sau, tức năm 2016, tổng giá trị tài sản của Locogi giảm đáng kể, chỉ còn 2.792 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu chỉ còn 606,5 tỷ đồng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh “bỗng dưng lao dốc” cả 1000%, từ lãi 29,4 tỷ đồng 2015, xuống âm 278,8 tỷ năm 2016. Sau khi giảm trừ các khoản, lợi nhuận sau thuế âm 293,4 tỷ đồng (giảm 3.599% so với năm 2015).

bienloinhuanlicogi.jpg
Biến động tài sản, vốn sở hữu và lợi nhuận sau thuế của LIC trong 2 năm 2015 và 2016.

Về tài sản ngắn hạn của Công ty mẹ Licogi thời điểm 2016, đạt hơn 1.099 tỷ đồng, trong chủ yếu là khoản phải thu ngắn hạn 783,5 tỷ, tăng hơn 184,7 tỷ so với đầu kỳ. Nợ ngắn hạn thời điểm này hơn 2.186 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là khoản vay ngắn hạn hơn 724,5 tỷ đồng, phải trả ngắn hạn 637 tỷ. Tại báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán trong 2015, 2016 cho thấy, các chỉ số tài sản, vốn chủ sở hữu, doanh thu, lợi nhuận của Licogi cũng giảm đáng kể. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất từ lãi 68,124 tỷ năm 2015, sang năm 2016 âm hơn 436,6 tỷ đồng, (chênh 740,94%, so với năm 2015).

Chưa được phê duyệt phương án xử lý tài chính

Tại báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016, Kiểm toán viên đã nêu, loại trừ nhiều vấn đề tại một số dự án của Licogi đang triển khai, như: Dự án Khu đô thị ga Hạ Long, Dự án Khu đô thị mới C5-C8 và C8 mở rộng, Khu đô thị Thịnh Liệt. Ngoài ra còn một số vấn đề liên quan tới các khoản phải trả, khoản lỗ sau thuế, tổng nợ ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn của công ty mẹ hơn 803,52 tỷ đồng, Kiểm toán viên nghi ngờ khả năng hoạt động của Công ty mẹ - Licogi.

Điều đáng chú ý là, về phương án xử lý tài chính, tại thời điểm lập báo cáo tài chính, Ban Tổng Giám đốc đã lập báo cáo tài chính cho giai đoạn 1/1/2013 tới 31/12/2015 đã áp dụng các hướng dẫn xử lý tài chính tại các Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011, Nghị định 116/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ và Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày 5/9/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần. Tại ngày lập báo cáo tài chính này, Tổng Công ty – Công ty mẹ Licogi chưa nhận được phê duyệt từ các cơ quan có thẩm quyền về phương án xử lý tài chính được áp dụng trong báo cáo tài chính cho giai đoạn nói trên. Vì vậy, Kiểm toán viên cho rằng các số dư đầu kỳ tại ngày 1/1/2016 có thể thay đổi tùy thuộc vào kết quả phê duyệt của các cơ quan quản lý có thẩm quyền. Do đó, đơn vị kiểm toán không thể xác định được ảnh hưởng của các số dư đầu kỳ cho báo cáo tài chính kết thúc 31/12/2016.

Trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016, Tổng Công ty – Công ty mẹ ghi nhận khoản lỗ sau thuế 293,4 tỷ đồng, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ âm 142 tỷ đồng. Như nêu ở trên, cũng thời điểm xác lập báo cáo này, nợ ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn là 803,52 tỷ đồng, vấn đề này cho thấy khả năng hoạt động liên tục của công ty mẹ Licogi rất đáng ngờ, báo cáo tài chính lập trên cơ sở hoạt động liên tục.

Cũng tại báo cáo tài chính Công ty mẹ, Kiểm toán viên đã nêu, báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 chưa được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập. Do đó, số liệu so sánh trình bày trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty mẹ Licogi cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 là số liệu chưa được kiểm toán.

Thua lỗ, hoạt động đáng ngờ là vậy, nhưng đến ngày 29/5/2017, Sở GDCK Hà Nội chấp thuận cho Tổng Công ty Licogi – CTCP đăng ký giao dịch với mã chứng khoán LIC, khối lượng 90 triệu cổ phiếu, tương đương 900 tỷ đồng. Hiện LIC đang niêm yết trên sàn UPCoM, đang giao dịch mức giá 15.200đ/cổ phiếu và đang trong diện cảnh báo do tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến loại trừ 3 năm liên tiếp.

(Còn nữa...)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
IPO chứa đầy "bất ngờ" của Tổng Công ty Licogi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO