Tài chính

Triển vọng tươi sáng thị trường bảo hiểm Việt Nam

Hải Long 02/12/2023 - 10:37

Được hình thành từ năm 1993, thị trường bảo hiểm Việt Nam đã có những bước phát triển đáng ghi nhận. Tuy nhiên, về quy mô thị trường bảo hiểm Việt Nam còn hạn chế khi đặt lên bàn cân so sánh với một số nước trong khu vực.

Thị trường bảo hiểm Việt Nam vẫn còn nhiều cơ hội tăng trưởng

Trải qua 30 năm hình thành và phát triển, thị trường bảo hiểm Việt Nam đã ghi nhận được nhiều thành tích khi có nhiều doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) nhân thọ, phi nhân thọ, môi giới bảo hiểm được thành lập; các sản phẩm bảo hiểm phong phú hơn, đặc biệt là bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe; doanh thu phí bảo hiểm có sự tăng trưởng khá.

Năm 2023, với nỗ lực triển khai hàng loạt chính sách của Chính phủ về hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế nói chung và việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về bảo hiểm, thị trường bảo hiểm Việt Nam, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, vẫn đạt kết quả đáng ghi nhận.

Bộ Tài chính cho biết, tính đến ngày 30/11/2023, thị trường bảo hiểm có 82 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm (trong đó có 31 DNBH phi nhân thọ, 19 DNBH nhân thọ, 02 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 29 DNMGBH) và 01 chi nhánh DNBH phi nhân thọ nước ngoài.

bao-hiemm.png
Ảnh minh hoạ

Tổng tài sản của thị trường bảo hiểm ước đạt 913.336 tỷ đồng, tăng 11,12% so với cùng kỳ năm trước; Đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 762.580 tỷ đồng, tăng 12,78% so với cùng kỳ năm trước; Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 190.227 tỷ đồng, tăng 7,09% so với cùng kỳ năm trước; Tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 227.596 tỷ đồng, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tăng 2%, thị trường bảo hiểm nhân thọ giảm khoảng 12,5% so với cùng kỳ năm 2022; chi trả quyền lợi bảo hiểm ước khoảng 86.467 tỷ đồng, tăng 31,1% so với cùng kỳ năm trước.

Hoàn thiện khung pháp lý, tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo hiểm

Trong năm 2023, Bộ Tài chính đã nỗ lực tập trung xây dựng và hoàn thiện thể chế về hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Cụ thể, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành 03 nghị định quy định chi tiết Luật Kinh doanh bảo hiểm gồm: Nghị định số 46/2023/NĐ-CP ngày 01/7/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Nghị định số 21/2023/NĐ-CP ngày 05/5/2023 của Chính phủ Quy định về bảo hiểm vi mô; Nghị định 67/2023/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ; giới, báo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Ngoài ra, Bộ Tài chính chủ trì ban hành Thông tư số 67/2023/TT-BTC ngày 02/11/2023 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Nghị định số 46/2023/NĐ-CP ngày 01/7/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đã tạo hành lang pháp lý cơ bản đầy đủ thúc đẩy sự phát triển an toàn, ổn định, bền vững của thị trường bảo hiểm trong thời gian tới.

Trong thời gian tới nhằm đồng bộ giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm ổn định, bền vững, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện khung khổ pháp lý về hoạt động kinh doanh bảo hiểm, bảo đảm phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước gắn với tăng cường sự minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp bảo hiểm, bên mua bảo hiểm. Bộ cũng sẽ tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hướng tới quản lý, giám sát bảo hiểm dựa trên cơ sở quản trị rủi ro nhằm giúp thị trường phát triển minh bạch, bền vững.

Bộ Tài chính cũng sẽ đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo hiểm. Trong đó, một trong những sự kiện nổi bật là từ ngày 05-08/12/2023, Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị Cơ quan quản lý bảo hiểm ASEAN lần thứ 26 và Hội nghị Hội đồng bảo hiểm ASEAN lần thứ 49 (AIC49). Mục tiêu của Hội nghị là tăng cường hợp tác ASEAN trong lĩnh vực bảo hiểm, xây dựng và thực hiện các chương trình hợp tác, trao đổi thông tin và kinh nghiệm; tổ chức các chương trình đào tạo về bảo hiểm…

Năm nay các hội nghị hợp tác này được tổ chức tại Việt Nam từ ngày 5 - 8/12/2023. Với chủ đề "Bền vững, toàn diện và kết nối", Hội nghị AIRM 26 và Hội nghị AIC 49 tại Việt Nam năm nay được các cơ quan quản lý, doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam nói riêng, khu vực ASEAN kỳ vọng sẽ thúc đẩy, tăng cường tính bền vững, toàn diện và khả năng chống chịu của thị trường bảo hiểm mỗi nước thành viên và thị trường bảo hiểm khu vực ASEAN. Qua đó, góp phần tích cực trong tiến trình phát triển kinh tế xã hội của mỗi nước thành viên và trong toàn khu vực.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triển vọng tươi sáng thị trường bảo hiểm Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO