Tin văn hóa

TP.HCM: Phát triển nền văn học, nghệ thuật phục vụ sự nghiệp phát triển chung

Văn Kỳ 25/07/2023 20:08

Thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới, 15 năm qua, TP.HCM đã phát triển văn học, nghệ thuật theo hướng đóng góp vào sự phát triển chung về kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương.

Chiều 25/7, Thành ủy TP.HCM đã chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HDDND, UBND TP.HCM, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương.

img_2816.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức nhấn mạnh kết quả khá quan trọng về phát triển văn học, nghệ thuật, đóng góp vào sự phát triển chung về kinh tế - văn hóa - xã hội của TP.HCM.

Các kết quả ghi nhận như, công tác bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa phi vật thể thuộc loại hình nghệ thuật, đặc biệt là các di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO ghi danh luôn được TP.HCM quan tâm lãnh đạo. Với quan điểm đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa nhằm phát huy các nguồn lực xã hội để phát triển văn học, nghệ thuật, Thành phố đã tạo điều kiện để các đơn vị nghệ thuật xã hội hóa hoạt động sáng tạo và có sự quản lý nhà nước chặt chẽ. Qua đó các đơn vị nghệ thuật xã hội hóa đã mang đến cho công chúng Thành phố những sản phẩm văn hóa, nghệ thuật đáp ứng được nhu cầu giải trí lành mạnh cho người dân.

Thành ủy luôn quan tâm đến hoạt động của các Hội văn học, nghệ thuật, thường xuyên lãnh đạo, định hướng hoạt động hợp tác quốc tế và phối hợp giữa các địa phương, đơn vị nghệ thuật với các Hội văn học, nghệ thuật mang lại hiệu quả tích cực.

Công tác xây dựng và phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ, đào tạo nguồn nhân lực, phát hiện nhân tài luôn được Thành phố coi trọng. Thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo định hướng củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị nghệ thuật công lập, khuyến khích các sân khấu, đơn vị nghệ thuật xã hội hóa tham gia biểu diễn phục vụ thường xuyên trên địa bàn Thành phố, đáp ứng cơ bản nhu cầu thưởng thức nghệ thuật và vui chơi giải trí trong nhân dân.

Thành phố đã phát động giải thưởng sáng tác 5 năm/lần, giải thưởng sáng tạo Thành phố, giải thưởng sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Lực lượng văn nghệ sĩ Thành phố có bước phát triển. Đến cuối năm 2022 có hơn 5.000 hội viên hoạt động đều khắp trên các lĩnh vực sáng tác, biểu diễn, nghiên cứu, lý luận phê bình,… đã có nhiều đóng góp vào đời sống văn học, nghệ thuật của Thành phố và đất nước.

Thành phố đã có những chính sách thể hiện sự chăm lo đến đời sống, sức khỏe đối với các nghệ sĩ đã cống hiến tài năng và tuổi trẻ cho sự phát triển của lĩnh vực nghệ thuật.

Cụ thể, Thành phố đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho văn nghệ sĩ đạt các giải thưởng và danh hiệu nhà nước cao quý; tặng thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ cho văn nghệ sĩ trên 70 tuổi có hoàn cảnh nghèo, khó khăn, bệnh tật. Trong 15 năm qua, TP.HCM đã duy trì Khu dưỡng lão nghệ sĩ, tạo điều kiện sửa chữa để nuôi dưỡng văn nghệ sĩ neo đơn, không nơi nương tựa...

Với mong muốn phát triển mạnh mẽ văn hóa, văn học, nghệ thuật xứng tầm với vai trò và vị trí của Thành phố mang tên Bác, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đề nghị: Trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố, các địa phương, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết số 23-NQ/TW, Chương trình hành động số 45-CTr/TU và các kết luận, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Trung ương có liên quan đến hoạt động văn học, nghệ thuật. Triển khai việc nghiên cứu xây dựng và tổ chức thực hiện có kết quả “Đề án phát triển văn học nghệ thuật TP.HCM đến năm 2030, định hướng đến năm 2035”.

Quan tâm xây dựng các chính sách bồi dưỡng, thu hút nhân tài và chăm lo đãi ngộ đối với đội ngũ văn nghệ sĩ, tạo điều kiện để phát huy vai trò, trách nhiệm đem tài năng, sức sáng tạo, gắn bó và cống hiến lâu dài vào sự nghiệp xây dựng và phát triển địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.HCM: Phát triển nền văn học, nghệ thuật phục vụ sự nghiệp phát triển chung
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO