GKSK được bán như… rau chợ: Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc không nắm được

Mặc dù việc mua bán GKSK diễn ra trong thời gian khá dài, nhưng Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc vẫn “ngỡ ngàng” trước thông tin.