Sở Ngoại vụ Quảng Nam khuyến cáo việc lãnh đạo địa phương 'bỏ việc' đi nước ngoài

Vừa đi "du lịch" Nhật Bản về ngồi vào ghế làm việc chưa ấm chỗ, cả chánh lẫn phó Bí thư Huyện uỷ Phú Ninh (Quảng Nam) đã làm hồ sơ xin tỉnh tiếp tục sang Hàn Quốc tham quan, học hỏi kinh nghiệm.