Đắk Lắk: Lắc phân bón cây phát nổ, thiếu niên cụt mất hai tay

Hiến bỏ 2 loại phân và ốc vít bằng sắt vào bình nhựa lắc đều cho tan để bón cây thì bình phát nổ.