Bình Thuận: Tin lời bạn nhậu, người đàn ông về nhà mang dao đâm chết vợ cũ

Sau khi nghe bạn bè kể chuyện vợ cũ có người mới, người đàn ông nổi cơn ghen, mang dao tìm và đâm chết người từng đầu ấp tay gối với mình.