Bất chấp dư luận chỉ trích, Minh Béo đăng đàn tuyển thí sinh thi gameshow

Bất chấp những chỉ trích dữ dội từ dư luận, bỏ ngoài tai lời khuyến cáo từ phía cơ quan chức năng, Minh Béo vẫn thực hiện phương châm "việc ta, ta làm".