Nam sinh đạt điểm 10 văn muốn thành nhà báo có tâm, có tầm

“Em thực sự ước mơ trở thành một nhà báo chân chính, vừa có tâm vừa có tầm trong tương lai”, Trần Đình Duy cho biết.