Đắk Nông: Thu thẻ nhà báo Phó chánh Văn phòng Hội VHNT vì… đạo văn

Bà Võ Thị Lệ Thủy,nguyên Trưởng BBT Tạp chí Nâm Nung, nguyên Phó chánh Văn phòng Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) tỉnh Đắk Nông, bị thu thẻ nhà báo vì nhiều lần “đạo văn”, vi phạm tư cách đạo đức nghề nghiệp người làm báo.