Theo dấu chân Kong, Đoàn Blogger thế giới quảng bá du lịch Việt

mục đích của chuyến đi là đẩy mạnh các tour du lịch theo dấu chân Kong để quảng bá du lịch, giới thiệu sản phẩm du lịch Việt Nam ra thế giới, góp phần thu hút thêm khách quốc tế đến với Việt Nam.