Gã đàn ông dùng "độc chiêu" để sàm sỡ hàng loạt nữ sinh

Giả vờ làm các khay trứng sắp đổ để nhờ các nữ sinh giúp đỡ, gã đàn ông lạ đã thực hiện hành vi sàm sỡ với nhiều nữ sinh