Nhà báo, người dân không được dùng thiết bị ghi hình, ghi âm bí mật?

Dự thảo quy định này của Bộ Công an ngay lập tức nhận được phản hồi dư luận, nhiều ý kiến phản đối cho rằng điều này là vi hiến.