Sử dụng cân đối chứng: Góp phần bảo vệ người tiêu dùng

Cân gian, bán thiếu là thực trạng thường xảy ra tại các chợ, khiến người tiêu dùng phải chịu thiệt. Vì vậy, việc sử dụng cân đối chứng là một trong những biện pháp giúp nâng cao ý thức của các hộ kinh doanh cũng như bảo vệ người tiêu dùng.