Kỳ bí tục thờ đuôi trâu của người Pu Péo

“Người Pu Péo còn thì rừng Chúng Chải còn. Rừng Chúng Chải còn thì dân tộc Pu Péo còn”. Ngoài lời thề giữ rừng, người Pu Péo (Hà Giang) còn được biết đến là dân tộc duy nhất ở Việt Nam có tục thờ đuôi trâu cùng với quả bầu.