Chiến tranh Việt Nam: Bí ẩn chiến dịch “Oan hồn vất vưởng” và Marigold (P.2)

Chiến dịch Oan hồn vất vưởng và Chiến dịch Marigold là hai trong số những bí mật liên quan đến chiến tranh Việt Nam cho đến nay vẫn chưa được giải mã.