Người cựu binh nghèo và hành trình tìm thân nhân cho 700 bức ảnh về mộ liệt sỹ

Nghĩ là làm, trong chuyến hành trình đầu tiên đó, ông Huynh đã chụp được hơn 300 bức ảnh về ngôi mộ các liệt sỹ. Nửa năm sau, trong hành trình tiếp theo, ông chụp thêm được 400 bức ảnh nữa.