Chuyện đời buồn của sơn nữ xin… được chết

Gã chết, Bình bị bắt. Ngày bị đưa ra xét xử, tòa tuyên án 18 năm tù, Bình xin… được chết. Cô đã muốn chấm dứt tất cả để khỏi phải ngoái về quá khứ.