Bức tường Mexico của ông Trump: Đắt đỏ nhưng chưa chắc hiệu quả

Theo ủy ban giám sát của Quốc hội Mỹ, không có cách nào để đánh giá được mức độ hiệu quả của các bức tường ngăn biên giới trong việc ngăn dòng người nhập cư trái phép từ Mexico đổ vào Mỹ.