Tuyển sinh 2017: Bộ GD-ĐT công bố email, số điện thoại hỗ trợ chính thức

Sau khi mở Cổng thông tin tuyển sin tại địa chỉ http://thituyensinh.vn, Bộ GD&ĐT tiếp tục công bố hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2017.