Thủ tướng: Gạo Việt cần tạo ra "tầm nhìn mới"

Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương phải tiếp tục đổi mới, với tư duy kiến tạo, toàn diện, từ nền tảng thể chế, chính sách, pháp luật đến cấu trúc vận hành, phương thức quản trị và công nghệ sản xuất lúa gạo... tạo ra một tầm nhìn mới cho gạo Việt