Hà Nội: Yêu cầu xử lý sai sót trong việc tu bổ đền Gióng

Sở VHTT Hà Nội cho biết vừa đề nghị UBND huyện Gia Lâm đề xuất biện pháp xử lý những nội dung không bảo đảm yêu cầu của việc bảo quản, tu bổ di tích quốc gia đặc biệt đền Phù Đổng (hay còn gọi là đền Gióng, thuộc xã Phù Đổng).