Xây dựng khu tái định cư đường HCM đoạn Chợ Mới - Chợ Chu

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Giao thông vận tải tạm ứng từ nguồn vốn của dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Mới - Ngã ba Trung Sơn để UBND tỉnh Thái Nguyên thực hiện xây dựng các khu tái định cư theo quy định.