Gấu hoang dã Việt Nam sắp tuyệt chủng

Kết quả khảo sát được thực hiện thông qua phỏng vấn hơn 1.000 người sống gần 22 khu bảo tồn của Việt Nam cho thấy, số lượng gấu hoang dã ở Việt Nam đã suy giảm nghiêm trọng trong 20 năm qua.