Không thi giáo viên dạy giỏi, viết chữ đẹp: Trừ điểm thi đua (!?)

"Không tham gia các cuộc thi về chuyên môn như thi giáo viên chủ nhiệm giỏi, thi giáo viên dạy tốt, thi giáo viên viết chữ đẹp… trừ 5 điểm” là nội dung đáng chú ý trong bản quy ước thi đua áp dụng với giáo viên một trường tiểu học tại TPHCM.