Nguy hiểm rình rập bến đò Lời

Là một trong 30 công trình đầu tư thí điểm bến khách ngang sông của Bộ GTVT và đi vào hoạt động từ cuối năm 2013, song bến đò Lời hiện tồn tại nhiều vấn đề bất cập, thậm chí có thể gây mất an toàn và nguy hiểm đến tính mạng người tham gia giao thông.