7 phương án điều chỉnh, mở rộng, nâng cấp sân bay Tân Sơn Nhất

Ngày 22/2, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp rà soát các phương án điều chỉnh quy hoạch sân bay Tân Sơn Nhất.