Nhiều giải pháp phát hiện, ngăn chặn chuyển giá từ doanh nghiệp

Mỗi vụ việc chuyển giá bị phanh phui, cơ quan thuế truy thu nộp ngân sách Nhà nước hàng chục tỷ đồng và giảm lỗ ở doanh nghiệp cả trăm tỷ đồng. Tuy nhiên, việc chống chuyển giá vẫn được xem là khó khăn nhất trong quản lý thuế hiện nay.