Manulife Thái Bình bị “tố” mập mờ trong bổ nhiệm Giám đốc kinh doanh

Chúng tôi nhận được đơn thư phản ánh Công ty TNHH Manufile Việt Nam sử dụng bà Bùi Thị Sen - Đại lý vi phạm bị kỷ luật của Công ty Bảo hiểm nhân thọ AIA về làm Giám đốc kinh doanh khu vực Thái Bình, là vi phạm quy định trong kinh doanh bảo hiểm.