“Đệ tử lưu linh” tự đầu độc bản thân bằng “thần dược”... cai rượu

Hiện nay, các loại thuốc cai rượu từ Tây y đến Đông y gia truyền được người bán vô tư bày bán, quảng cáo với những cam kết giúp “đệ tử lưu linh” thoát tình trạng nghiện bia, rượu.