Mỗi tháng Việt Nam chi 200 triệu USD nhập khẩu phế liệu

Theo Tổng cục Hải quan, Việt Nam nhập khẩu phế liệu nhiều nhất từ Nhật, Mỹ, Hàn Quốc và chủ yếu là nhựa, giấy, sắt thép...