Thanh niên trộm điện thoại, nhắn tin mượn tiền bạn của nạn nhân

Sau khi nhận được tin nhắn mượn tiền, bạn của nạn nhân đã chuyển đi số tiền 20 triệu đồng vào tài khoản tên trộm cung cấp.