Kết luận của tòa vụ sử dụng con dấu trái phép tại cty tiếp vận Hồng Ngọc

HĐXX chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Phan Lê Lâm Sơn và đã tuyên các yêu cầu khởi kiện phía nguyên đơn là có căn cứ.