Bộ đội vượt 60km trong đêm cứu 4 cán bộ thuỷ văn gặp sự cố trên sông

Bốn cán bộ thuỷ văn đi thuyền đo mực nước trên sông Pôkô thì bị gãy chân vịt, không vào được bờ.