Trung Quốc bị cáo buộc ngấm ngầm gây chiến tranh lạnh với Mỹ

Trung Quốc bị CIA cáo buộc đang ngấm ngầm gây chiến tranh lạnh để đánh bật Mỹ, trở thành siêu cường hàng đầu.