Hải Phòng: Yêu cầu quận Hải An giải trình hợp thức hóa đất nông nghiệp

phòng TN&MT quận Hải An, TP.Hải Phòng thẩm định hồ sơ, văn phòng đăng ký đất đai quận Hải An (thuộc sở TN&MT Hải Phòng) do bà Bùi Thị Kim Oanh làm Giám đốc đã hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, trình UBND quận Hải An hợp thức hóa cho 161 trường hợp.