Tiền 100 rúp, áo của các đội bóng giảm giá chóng mặt sau World Cup

Sau thời gian ăn nên làm ra nhờ World Cup, tờ tiền 100 rúp, sói bông Zabivaka, quần áo thể thao của các đội bóng giảm giá chóng mặt.