Mỹ bắt một phụ nữ Nga, cáo buộc làm điệp viên

Mỹ cáo buộc một phụ nữ Nga âm mưu thu thập tin tình báo và thúc đẩy chương trình nghị sự có lợi cho Moskva.