Hà Nội bác thông tin “xóa sổ” xe ba bánh

Ông Vũ Hà (Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội) khẳng định, thông tin từ 1/7 Hà Nội sẽ “xóa sổ” toàn bộ xe ba bánh hoạt động trên địa bàn là không chính xác.