Bảo đảm tranh tụng trong xét xử để xác định sự thật của vụ án

Tranh tụng trong xét xử phải được coi trọng và chỉ có căn cứ vào kết quả tranh tụng, HĐXX mới có thể ra được bản án, quyết định khách quan, toàn diện, đúng pháp luật…