Thanh niên hiếp dâm bà 70 tuổi ở Khánh Hòa lĩnh án

Thanh niên 24 tuổi đến nhà bà 70 tuổi ở xã Ninh Tân, TX Ninh Hòa (Khánh Hòa) xin nước uống rồi hiếp dâm.