Đòi một tỷ đồng để gỡ bài nói xấu cơ sở thẩm mỹ

Biết thẩm mỹ viện Keangnam lo ngại ảnh hưởng uy tín từ các bài viết, video nói xấu, Dũng đứng ra làm giá một tỷ đồng để gỡ xuống.