Sự kiện nổi bật
giá xăng
bóng đá
năng lượng tái tạo
lịch nghỉ Tết Nguyên đán
Tết Nguyên đán
AFF cup
Tìm kiếm

10 kết quả phù hợp

Phạm tội buôn bán ma túy, cải tạo tốt có được tha tù trước thời hạn?

Với trường hợp của người thân bạn muốn được tha tù trước thời hạn thì cần đáp ứng đủ bốn điều kiện được quy định tại Điều 2 của Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP TANDTC.

Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ trong BLHS năm 2015

Điều 260 BLHS năm 2015 về “Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” đã có nhiều quy định mới so với Điều 202 BLHS năm 1999.

Quy định giảm mức hình phạt đã tuyên trong Bộ luật hình sự năm 2015

Một trong những điểm mới cơ bản nhất của BLHS năm 2015 là những quy định mới về miễn chấp hành hình phạt (Điều 62); giảm mức hình phạt đã tuyên (Điều 63); xóa án tích (chương X: từ Điều 69 đến Điều 73).

Các điều kiện tha tù trước thời hạn theo quy định của BLHS 2015

Hội đồng Thẩm phán TANDTC vừa ban hành Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 66 và Điều 106 của BLHS về tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Điều kiện để pháp nhân thương mại phải chịu trách nhiệm hình sự

Theo quy định của BLHS năm 2015, pháp nhân thương mại chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự (TNHS) khi hội đủ một số điều kiện.

Không nên bổ sung thêm tội danh vào BLHS 2015 sửa đổi

Cần bổ sung thêm một số tội danh mới cũng như xác định lại phạm vi sửa đổi trong BLHS 2015 hay không, là những vấn đề được đưa ra thảo luận tại Hội nghị phản biện xã hội đối với dự án Luật này do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức mới đây.

Mặt trận Tổ quốc tổ chức phản biện xã hội với sửa đổi Luật Hình sự

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mới đây đã tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự năm 2015.

TANDTC: Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015

Tại hội thảo góp ý dự thảo "Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS số 100/2015/QH13", các đại biểu đã góp ý kiến đối với nhiều quy định của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015.

Thời điểm áp dụng những quy định có lợi cho người phạm tội

Theo nội dung tại Điều 1 Công văn số 276 ngày 13/9/2016 của TANDTC thì kể từ ngày 1/7/2016 mới được áp dụng một số quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật hình sự năm 2015.

Bộ luật Hình sự 2015: Cần sửa đổi, bổ sung Điều 21 cho phù hợp

Điều 21 Bộ luật Hình sự năm 2015 (BLHS 2015) quy định về “Tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự”. Tuy nhiên, quá trình triển khai thi hành, điều luật này hiện nay còn một vài bất cập, cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.