10 sự kiện tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội năm 2022

Năm 2022, bức tranh kinh tế của Thủ đô có nhiều điểm sáng. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, du lịch, dịch vụ được phục hồi với nhiều chỉ số tích cực.