Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu kiểm điểm vì chậm giải ngân vốn đầu tư công

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Tổ trưởng Tổ công tác Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân, tập thể chậm giải ngân vốn đầu tư công, báo cáo Thủ tướng trước 30/7.