Tin kinh tế

Thành phố Yên Bái đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Trang Nguyễn 30/08/2023 - 12:50

Đến thời điểm hiện tại, thành phố Yên Bái có 6/6 xã đạt chuẩn NTM, 5/6 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2/6 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và 16 thôn đạt thôn NTM kiểu mẫu.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), thành phố Yên Bái đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về NTM, nội dung Bộ tiêu chí Quốc gia về xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021- 2025.

yenbai.jpeg
Thành phố Yên Bái xây dựng thêm 24 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu

Để triển khai thực hiện Chương trình có hiệu quả, bền vững, thành phố Yên Bái đã xây dựng kế hoạch tập huấn cho cán bộ xã, thôn qua đó nâng cao năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ về công tác XDNTM.

Thông qua công tác tuyên truyền, tập huấn đã tạo được sự đồng thuận cao, nhân dân tích cực đóng góp công lao động, tiền của, hiến đất làm các công trình công cộng, cùng chung tay phấn đấu thực hiện các mục tiêu XDNTM ở thành phố Yên Bái.

Ngoài ra, triển khai thực hiện Chương trình, căn cứ vào các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và quyết định phân bổ kinh phí của tỉnh, thành phố đã phân bổ kinh phí chi tiết cho các đơn vị liên quan và UBND các xã triển khai thực hiện.

Tổng kinh phí thành phố được phân bổ từ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ trực tiếp cho Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM trên địa bàn thành phố từ năm 2021 đến hết tháng 4/2023 là 6.149 triệu đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển là 5.040 triệu đồng, vốn sự nghiệp là 1.109 triệu đồng.

Thành phố cũng đã bố trí, huy động các nguồn vốn để tiếp tục đầu tư XDNTM, đặc biệt là đầu tư để nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đã đạt đối với các xã trên địa bàn. Tổng vốn huy động từ năm 2021 đến hết tháng 12/2023 là 468,746 tỷ đồng.

Việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền từ thành phố đến cơ sở. Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên cũng được triển khai đầy đủ, kịp thời.

Nhờ đó, các nhiệm vụ XDNTM đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Hạ tầng khu vực nông thôn được quan tâm đầu tư, bộ mặt nông thôn đã chuyển biến tích cực, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện.

Đến nay, thành phố Yên Bái có 6/6 xã đạt chuẩn NTM, 5/6 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2/6 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và 16 thôn đạt thôn NTM kiểu mẫu. Thu nhập bình quân của người dân nông thôn năm 2021 đạt 50,51 triệu đồng, năm 2022 đạt 52,58 triệu đồng, năm 2023 dự kiến đạt 54,3 triệu đồng.

Thời gian tới, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM thành phố Yên Bái tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng toàn diện các tiêu chí xã NTM, xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu theo quy định Bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025 đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn đồng thời xây dựng thêm 24 thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thành phố Yên Bái đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO