TAND huyện Bình Sơn đơn vị tiên phong trong công tác xét xử án của TAND hai cấp tỉnh Quảng Ngãi

Minh Quân| 07/02/2023 10:27

Được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của TAND tỉnh Quảng Ngãi, cũng như sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền địa phương. Đặc biệt, là sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu của đội ngũ công chức, người lao động trong đơn vị, TAND huyện Bình Sơn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chánh án TAND huyện Bình Sơn Đoàn Kiều Trung

TAND huyện Bình Sơn triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình tội phạm trên địa bàn diễn biến phức tạp; số lượng các loại vụ việc dân sự, hành chính phải thụ lý, giải quyết không ngừng gia tăng cả về số lượng, tính chất và mức độ phức tạp. Bên cạnh nhiệm vụ phải làm tốt công tác giải quyết, xét xử các loại vụ việc, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và các chỉ tiêu, yêu cầu theo Nghị quyết của Quốc hội; TAND huyện Bình Sơn còn phải tiếp tục tập trung thực hiện tốt Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; tổ chức thi hành Nghị quyết của Quốc hội về phiên tòa xét xử trực tuyến,...

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, ngay từ đầu lãnh đạo đơn vị đã xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm là: Nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án; làm tốt việc điều hành tranh tụng tại phiên tòa, đẩy mạnh tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, phiên tòa trực tuyến; làm tốt công tác hòa giải, đối thoại trong quá trình giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính; tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực hoạt động của Tòa án. Nhờ vậy, TAND huyện Bình Sơn luôn hoàn thành xuất sắc tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Riêng trong năm 2022, TAND huyện Bình Sơn đã thụ lý 710 vụ việc; giải quyết 679 vụ việc; đạt tỷ lệ 96%, trung bình mỗi thẩm phán giải quyết 136 vụ việc/142 vụ việc thụ lý, tăng gấp 2 lần so với quy định của TANDTC. Trong đó, thụ lý, giải quyết theo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 69/ 82 vụ việc, đạt tỷ lệ 84%; thụ lý, giải quyết theo thủ tục tố tụng 610/641 vụ việc; đạt tỷ lệ 95,16%; còn lại 31 vụ việc đang tiếp tục giải quyết. So với cùng kỳ năm trước số lượng thụ lý tăng 97 vụ việc, giải quyết tăng 153 vụ việc và tất cả các vụ việc đều được thụ lý, giải quyết đúng thời hạn luật định.

Cũng trong năm 2022, TAND huyện Bình Sơn đã thực hiện công bố 348/348 bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật trên cổng thông tin điện tử Tòa án đúng quy định, đạt tỷ lệ 100%; đồng thời, tổ chức 10 phiên tòa rút kinh nghiệm và 9 phiên tòa xét xử trực tuyến.

Đối với án hình sự, đơn vị thụ lý 91 vụ/208 bị cáo; đã giải quyết 91vụ/208 bị cáo, đạt tỷ lệ 100% (vượt chỉ tiêu của TANDTC giao là 90%). Hầu hết các vụ án hình sự đều được xét xử bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; không có trường hợp nào xét xử oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm; hình phạt áp dụng đối với các bị cáo đảm bảo tính nghiêm minh, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội và hậu quả của tội phạm do bị cáo gây ra, đáp ứng yêu cầu của công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình hiện nay. Không có bị cáo nào cho hưởng án treo về các tội tham nhũng, phạm tội có tính chuyên nghiệp, phạm tội có tổ chức.

Trong khi đó, với các vụ án dân sự, trong quá trình giải quyết, TAND huyện Bình Sơn đã tập trung thực hiện tốt công tác hoà giải, đẩy mạnh hòa giải theo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án và hòa giải theo thủ tục tố tụng, tạo mọi điều kiện để các bên đương sự tự thoả thuận với nhau trong việc giải quyết tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại; chú trọng nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của công dân, góp phần giải quyết vụ án nhanh chóng, đúng quy định của pháp luật. Nhờ đó, đã xử lý các vụ việc dân sự đạt tỷ lệ 94% (vượt chỉ tiêu của TANDTC giao là 85%).

Ngoài ra, TAND huyện Bình Sơn còn triển khai thi hành nghiêm túc Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Hiện nay, TAND huyện Bình Sơn đã sắp xếp, bố trí phòng hòa giải và tạo điều kiện thuận lợi cho Hòa giải viên thực hiện nhiệm vụ; chế độ, kinh phí chi cho công tác hòa giải, đối thoại được đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Đặc biệt, trong năm qua TAND huyện Bình Sơn đã tiến hành xây dựng kế hoạch thực hiện, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tổ chức xét xử thành công 9 phiên tòa trực tuyến. Tất cả các phiên tòa trực tuyến đã tổ chức đều được thực hiện đúng quy định của pháp luật, phù hợp với nguyên tắc “Việc theo dõi phiên tòa trọn vẹn, tất cả các quyền lợi, nghĩa vụ của các bên, bị cáo, bị hại, nguyên đơn, bị đơn, người tham gia tố tụng khác… đều được đảm bảo khách quan, vô tư, công bằng”.

Cùng với đó, các nhiệm vụ trọng tâm khác được TAND huyện Bình Sơn triển khai thực hiện hiệu quả, bảo đảm công khai, minh bạch mọi hoạt động của Tòa án. Những kết quả đạt được của Tòa án đã góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định cho sự phát triển kinh tế của huyện nhà.

Trao đổi với phóng viên, Chánh án TAND huyện Bình Sơn Đoàn Kiều Trung cho biết: Trên cơ sở những kết quả đã đạt được cũng như những mặt còn hạn chế trong những năm gần đây, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng để nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án, đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án kinh tế, tham nhũng, nhất là các vụ án lớn mà dư luận và xã hội quan tâm. Chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung và thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng cùng cấp và các quy chế phối hợp đã ký kết với các cơ quan liên quan.

Song song đó, tập trung nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ giải quyết, xét xử các vụ án trong thời hạn luật định, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ án bị sửa, hủy do lỗi chủ quan; tuyệt đối không để các trường hợp oan, sai xảy ra. Nâng cao tỷ lệ hòa giải thành trong án dân sự. Thực hiện tốt công tác Thi hành án hình sự để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu mà Tòa án cấp trên giao.

Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức; xây dựng đội ngũ công chức trong sạch, vững mạnh; mỗi công chức tích cực tự học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu vị trí công tác. Tiếp tục đổi mới thủ tục hành chính - tư pháp, đảm bảo công khai minh bạch các hoạt động của Tòa án; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan Đảng, chính quyền ở Trung ương, địa phương và các cơ quan có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các mặt công tác của Tòa án.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TAND huyện Bình Sơn đơn vị tiên phong trong công tác xét xử án của TAND hai cấp tỉnh Quảng Ngãi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO